👏Chào mừng đến với Francium

Francium là gì?

Francium là một Nền tảng đầu tư tự động phi tập trung được xây dựng trên Solana.

Đối với người dùng, chúng tôi cung cấp các automated strategies (chiến lược tự động) bao gồm:

  • Leveraged Farming / Hedge Farming

  • DeFi Combination Strategies

  • Smart Trading Strategies

Đối với strategy builders (các nhà xây dựng chiến lược), Francium sẽ cung cấp bộ công cụ tự động hóa DeFi (automation toolset).

Support:

Nếu bạn cần hỗ trợ,vui lòng liên hệ

Discord:https://discord.gg/kaVN4E9Q

Telegram :https://t.me/joinchat/zxN7cvrWGmljNDJl

Mail: contact@francium.io

Last updated